Eigen hoogwerker
Eigen hoogwerker
Eigen hoogwerker
Eigen hoogwerker
Service en onderhoud
Service en onderhoud
Locatie dossiers
Locatie dossiers
Locatie dossier
Locatie dossier
Plannen service en onderhoud
Plannen service en onderhoud
Verwerking verslagen en mjop
Verwerking verslagen en mjop
Eigen hoogwerker
Eigen hoogwerker
Service en onderhoud
Locatie dossiers
Locatie dossier
Plannen service en onderhoud
Verwerking verslagen en mjop

In stand houden van kwaliteit


U gebruikt zelf uw pand?
U draagt zorg voor een pand?
Een tevreden huurder of gebruiker is belangrijk voor u?

Een contract kan aan die tevredenheid bijdragen.
Inspectie- of onderhoudscontract: het kan geregeld worden voor u.

Jaarlijkse controle van de zonwering:
Onze 24-uurs storingsdienst zorgt tevens dat uw probleem snel opgelost wordt.

Of wilt u sturen op budgetten? Dan is een conditiemeting volgens de NEN 2767 in combinatie met een Meer-Jaren-Onderhouds-Begroting iets waar wij u in kunnen voorzien. Voor langere periode inzicht krijgen in kwaliteit, risico's en budget.

Gebouwbeheer: meer dan stenen. Samen met u!